Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Hasarım Var

Hasarınızın Konusu nedir?

Anadolu Hizmet ile sorununuzu çözebiliyor musunuz?

1Hasar ihbarı yapmalısınız.

2Belgelerinizi teslim etmelisiniz

Hangi Belgeler Gerekli?

3Dosya inceleme süreci

  • Ekspertiz yapılır
  • Dosya sorumlusu dosyanızı inceler
  • Eksik Yoksa
  • Eksik Varsa Süreç bir önceki aşamaya geri döner


Sağlık Provizyon Hattı 0850 744 04 44

Yatışsız Tedavi Süreci

1

Sigortalımız Anadolu Sigorta ile anlaşmalı olan sağlık kuruluşuna gider.

2

Anlaşmalı Kurumlar bankosuna giderek Anadolu Sigorta’lı olduğunu beyan eder. (Sağlık sigortası kartı veya TCKN bilgisi içeren kimlik belgesi ile) Kurumda göreceği tedaviye ait hasta bilgi formu ve tetkik istem belgesi ile provizyon sistemine gerekli bilgileri girilerek provisyon talebinde bulunulur.

3

Provizyon sistemi, poliçe özel ve genel şartları, istisnai durumları kontrol ederek söz konusu tedavinin Anadolu Sigorta tarafından karşılanma durumunu bildirir. Kurum yetkilisi işlem ile özet bilgi ve ibranameyi sigortalıya sunar ve imzalaması istenir.

  • Provizyon değerlendirme süreci

Sistemden alınan provizyon ibranamesi, Anadolu Sigorta tarafından ödenen tutarı, katılım payını içeren ibranameyi görerek sigortalımız tarafından gerekli katılım payı ödenerek işlem sonuçlandırılır.

Poliçe teminatları kapsamında olmayan giderler veya teminat limitleri dışında kalan harcamalara ilişkin karşılanmayan giderler, anlaşmalı kurum ile şirketimiz arasında bulunan fiat protokolü (indirimli) üzerinden sigortalımıza fatura edilmesi sağlanır.

Yatışlı Tedavi Süreci

1

Sigortalımız Anadolu Sigorta ile anlaşmalı olan sağlık kuruluşuna gider

2

Cerrahi müdahale veya medikal tedavi gerektiren durumlarda, hekim tarafından doldurulan form imzalandıktan sonra kurum yetkilisi Anadolu Sigorta’ya Faks veya E-posta kanalı ile yazılı olarak başvuruda bulunur.

3

Kurum yetkilisi gönderdiği formu takip etmek üzere Anadolu Sigorta’nın web sitesindeki provizyon sayfasından süreci takip eder bilgilendirme mesajlarını alabilir; karar sonucunu görüntüleyebilir.

  • Taburcu (çıkış) İşlemleri

Taburcu aşamasında sigortalımızın anlaşmalı kurum tarafından hazırlanan proforma fatura ve ekindeki belgeleri yazılı olarak provizyon merkezine ulaştırır. Provizyon sisteminden taburculuk süreci hakkında anlık bilgi sorgulanabilmektedir.

Verilen provizyon ile uygulanan tedavinin uyumu proforma fatura ile karşılaştırılarak, nihai rakamsal onay verilir.

Onay bilgisi veya ek bilgi istenmesi durumu mevcut ise provizyon sisteminden anlaşmalı kuruma bildirim yapılır. Teminat limitleri dahilinde ya da poliçe kapsamı dışındaki tutarlar ( özel harcamalar vb ) ile şirketimizin karşıladığı tutar ibranmede belirlenerek anlaşmalı kuruma bildirim yapılır.