Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Caner Çimenbiçer

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1973 yılında mezun oldu. Türkiye İş Bankası A.Ş.’ndeki kariyerine 1974 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Çimenbiçer, Bankanın çeşitli yönetim kademelerinde görev aldıktan sonra, 2005-2008 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 2008-2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 2008-2009 yılları arasında Milli Reasürans T.A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Çimenbiçer, 1 Nisan 2011 tarihinde Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, 25 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Gizle

Hasan Hulki Yalçın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Hasan Hulki Yalçın, The University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamlayarak Teftiş Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladığı Türkiye İş Bankası A.Ş.’de 14 yıl süre ile yönetim kademelerinde görev aldı. 2003 yılından itibaren çalışma hayatını Millî Reasürans T.A.Ş.’de sürdürmekte olan Hasan Hulki Yalçın, 16 Ocak 2009 tarihinde Millî Reasürans T.A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yurt dışında çeşitli mesleki eğitim programlarına katılan Yalçın, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Hayat-Dışı Yönetim Komitesi üyesidir.

Gizle

İlhami Koç

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan İlhami Koç, kariyerine Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin Teftiş Kurulu’nda başladı. Bankanın farklı birimlerinde yönetici olarak görev aldıktan sonra, 1997 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetiminden sorumlu Birim Müdürü olarak atandı. Sırasıyla, aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Genel Müdürü, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Koç, ayrıca Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Başkanlık, Borsa İstanbul ve Isbank Russia CJSC’nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Koteder-Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği ile Güvence Hesabı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olan İlhami Koç, 14 Kasım 2016 tarihinden itibaren Anadolu Sigorta’da Genel Müdür görevini yürütmektedir.

Gizle

Dr. Fatih Anıl

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Özgeçmiş

Dr. Fatih Anıl, İTÜ’de İşletme Yüksek Lisansını, Amsterdam Üniversitesi’nde Ekonomi Yüksek Lisansını ve Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktorasını tamamladıktan sonra, çalışma hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Ekonomist - AB Uzmanı olarak başladı. Beymen’de Finansman ve Ticaret Müdürü, Orjin Holding firmalarından Elements Tekstil’in Genel Müdürlüğünü, C5 Mobile firmasında COO görevlerini yürüttü. 2008-2011 yıllarında Orka Holding (Damat&Tween-DS) firmasının Genel Müdürlüğünü yapan Dr. Anıl, halen aynı firmadaki görevine icra kurulu üyesi olarak devam etmektedir. Yurt dışında çeşitli üniversite ve organizasyonlarda konuşmacı olarak bulundu. “Pazarlamadan Perakendeye” ve İstanbul Sanayi Odası tarafından “Sanayi Firmalarında Orta Ölçek Tuzağı” isimli kitapları yayımlandı. Ayrıca, Bahçeşehir ve Nişantaşı Üniversiteleri’nin MBA sınıflarında “Perakende Yönetimi”, Stratejik Pazarlama” ve “Yönetim” konularında ders vermektedir.

Gizle

Ömer Faruk Cengiz

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Konya Şubesi’nde Kredi Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Cengiz, Büsan/ Konya Şubesi’nde Kredi Uzmanı, Ticari Bankacılık Satış Bölümü Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdür Yardımcısı, Kahramanmaraş Şubesi’nde Şube Müdürü, Gaziantep Bölge Satış Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü, Konya Ticari Şubesi’nde Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılından itibaren KOBİ ve İşletme Bankacılığı Bölümü’ne Bölüm Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Gizle

Dilek Demirbaş

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde ve ABD University of Rice’da yüksek lisans eğitimini, İngiltere’de University of Leicester’da Ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Newcastle Business School’da başladığı akademik çalışma hayatına, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak devam ederken, Uluslararası Ticaret ve Stratejik Yönetim Bölüm Başkanlığı, FT MBA Program Liderliği gibi idari görevlerde bulundu. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Profesörlük kadrosunda göreve başlayarak, kurucu üyelerden biri olarak Uluslararası İşletmeler ve Ticaret Bölüm başkanlığını yaptı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Teorisi ABD dalında Profesör olarak göreve başlayan Dilek Demirbaş’ın, İngilizce ve Türkçe akademik yayınları, yurt içi ve yurt dışı projeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile, TÜBİTAK ve Kalkınma ajanslarına yaptığı danışmanlıkların yanı sıra, halen International University of Sarejova Mütevelli Heyeti Üyeliği, İktisadi Araştırmalar Vakfı Üyeliği, Journal of Economy, Culture and Society Dergisi Eş Editörlüğü gibi görevleri de bulunmaktadır.

Gizle

Hafız Ekrem Kürkçü

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerine 1993 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Harbiye Şubesi’nde Memur olarak başlayan Kürkçü, 1995-2005 arasında Beyoğlu Şubesi’nde Servis Yetkilisi ve II. Müdür, 2005-2008 arasında Merkezi Operasyon Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008 yılında aynı Müdürlükte Birim Müdürü olan Kürkçü, 2008 yılından bu yana Dış İşlemler ve Ticari Kredi Operasyonları Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Gizle

Kemal Emre Sayar

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kemal Emre Sayar, Sabancı Üniversitesi’nde Yönetimde Bilişim Teknolojileri, Boğaziçi Üniversitesi’nde ise Ekonomi ve Finans konulu yüksek lisans programlarını tamamladı. İş hayatına, 1999 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kemal Emre Sayar, Bankanın farklı birimlerinde yönetici pozisyonlarında çalıştı. Halen İştirakler Bölümü’nde Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Çeşitli grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev almakta olan Kemal Emre Sayar, 26 Kasım 2015 tarihinden bu yana Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Üyesidir.

Gizle

Ayşegül Toker

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak başladığı 1997 yılından itibaren İnternet ve yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Ayşegül Toker, tüketiciler ve şirketler tarafından yeni teknolojilere adaptasyon konusunda çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, sosyal medya, konum-bazlı pazarlama, mobil pazarlama, İnternet üzerinden pazarlama, sanal topluluklar ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında yayınlanmış akademik dergi makaleleri, ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. McGraw Hill tarafından basılan “Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy” kitabının yazarlarındandır. Özellikle son yıllarda Dijitalleşme Stratejileri, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Kurumsal Girişimcilik alanında yürüttüğü akademik ve iş dünyasına yönelik çalışmaları ile ön plana çıkan Sayın Prof. Dr. Toker, akademik çalışmalarının yanı sıra, Sosyal Medya Takımının Koordinatörü olarak Üniversitenin tüm sosyal mecralardaki varlığını ve stratejisini yönetmiştir. 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Müdürlüğü görevini üstelenen Prof. Toker, girişimcilik ekosistemi ve kültürünü geliştirmek üzere projeler yürütmektedir. Prof. Dr. Ayşegül Toker 2012 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Gizle